Aktualności

Ochrona praw własności intelektualnej w firmach rzemieślniczych

Środa, 26 maja 2021
A
A
A

20 maja pięćdziesięciu przedstawicieli kierownictwa i pracowników izb, cechów, firm rzemieślniczych i Związku Rzemiosła Polskiego wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i Urząd Patentowy RP przy wsparciu ZRP, poświęconym problematyce ochrony praw własności intelektualnej. Szkolenie było dedykowane głównie firmom rzemieślniczym.

Spotkanie otworzyła Prezes Urzędu Patentowego Pani Edyta Demby-Siwek, zachęcając do szerszego zainteresowania ochroną wypracowywanych w firmach rzemieślniczych praw intelektualnych, jako istotną wartością dodaną każdej firmy, związaną z jej tradycją i reputacją.

Ministerstwo Rozwoju, Prac i Technologii reprezentował Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego Pan Marek Waleśkiewicz - to jest Departament zajmującego się w ramach resortu problematyką rzemiosła - który poinformował o przyjęciu w dniu 18 maja przez Radę Ministrów Programu "Polski Inkubator Rzemiosła”. Program ten stanowi narzędzie wsparcia  rzemiosła oraz organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła i przewiduje że w czasie najbliższych 10 lat na ten cel zostanie przeznaczona kwota 100 mln złotych.  Dyrektor Waleśkiewicz poinformował też o innych działaniach podejmowanych przez MRPiT wspólnie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego,  jak np. utworzenie Zespołu ds. Przygotowania Zawodowego Młodocianych, zgodnie z inicjatywą zgłoszoną przez ZRP.

Pan Radosław Pleskot reprezentujący Urząd Patentowy przedstawił informację o usługach dostępnych w Urzędzie Patentowym dla zainteresowanych aplikowaniem o ochronę praw własności intelektualnej, stronę internetową Urzędu za pośrednictwem której można załatwić wszelkie sprawy online oraz poinformował o możliwości dofinansowania działań przedsiębiorców związanych z ochroną znaków towarowych i wzorów przemysłowych ze środków z SME Fund.

Pani Elzbieta Błach, ekspert w Departamencie Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych udzieliła cennych wskazówek odnośnie cech jakie powinny posiadać znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i wynalazki, aby nie było problemów z ich rejestracją oraz przedstawiła informację o opłatach od wniosków o nadanie praw ochronnych.

Joanna Kupka, reprezentująca Departament Innowacji Urzędu Patentowego przedstawiła platformę pomocy dla przedsiębiorców, dostępną na stronie www Urzędu Patentowego, poinformowała o dostępnych do pobrania na tej stronie publikacjach, o szkoleniach, konkursach, współpracy ze szkołami i młodzieżą oraz o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług Centrum Informacji Urzędu. Celem docelowym Urzędu jest przygotowanie usługi „szytej na miarę” uwzględniającej sytuację w poszczególnych branżach, doczego potrzebna jest   i konsultacja z organizacjami rzemiosła.

Treści prezentowane w trakcie webinarium były bliskie i przydatne rzemieślnikom, gdyż uwzględniały aspekty biznesowe i praktyczne.

Szkolenie pomogło w  uświadomieniu, że patentowanie wynalazków, rejestracja znaków towarowych,  wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych jest potrzebna dla wsparcia rozwoju firmy oraz osiągania zwiększonych zysków.

Szkolenie było elementem szerszej akcji  ukierunkowanej na rzemiosło. Pierwszy webinar o podobnej tematyce został zorganizowany w marcu bieżącego roku, a w kwietniu Urząd Patentowy rozesłał do izb rzemieślniczych materiały dotyczące ochrony praw własności intelektualnej, do udostępniania cechom i firmom rzemieślniczym.

Poniżej prezentacje do pobrania

Pleskot Radosław - Prezentacja dla ZRP
Pleskot Radosław - SME Fund
Błach Elzbieta - Znaki towarowe i wzory przemysłowe
Kupka Joanna - Prezentacja POIR
 

źródło: Związek Rzemiosła Polskiego

Współpracujemy z

Państwowa Inspecja Pracy
Związek Rzemiosła Polskiego
Ochotnicze Hufce Pracy
Kielce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

“Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu
Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców
We Włoszczowie

ul. Wiśniowa 2
29-100 Włoszczowa

tel: 41 394 32 55
fax:
e-mail: biuro@cechwloszczowa.pl

Godziny otwarcia
  • Poniedziałek 7:00 - 15:00
  • Wtorek 7:00 - 15:00
  • Środa 7:00 - 15:00
  • Czwartek 7:00 - 15:00
  • Piątek 7:00 - 15:00